Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 23, Höör
Postadress: Kubeliden Montessori, Box 117, 243 22 Höör
Telefon växel: 0413 – 400 300

Expeditionen

Mihaela Aquelius
Telefon: 0413 – 400 300
E-post: mihaela.aquelius@kubeliden.se

Rektor

Åsa Ström
Telefon: 0413- 400 302
Mobiltelefon: 0708-76 63 84
E-post: asa.strom@kubeliden.se

Rektor för förskolan

Gith Persson
Telefon: 0413-400 301
Mobiltelefon: 0733-23 39 01
E-post: gith.persson@kubeliden.se

Telefonlista Kubeliden

Mihaela Aquelius Expedition

0413 – 400 300

Gith Persson Rektor förskolan

0413 – 400 301

Åsa Ström Rektor

0413 – 400 302

Maria Davidsson

0733 – 233 903

Kotten

0733 – 233 904

Stubben

0733 – 233 905

Pyramiden Röd

0733 – 233 906

Pyramiden Grön

0733 – 233 907

 Fritids

0733 – 233 908

Josefin Engman

0733 – 233 909
              Matilda Salen 0733 – 233 910

Dan Ljungdell

0733 – 233 911

Jennie Andersson

0733 – 233 912
           Emma Ferlesjö 0733 – 233 913

Barret

0733 – 233 914

Köket

0733 – 233 915

Martin Persson

0733 – 233 916

Angela Liljenberg

0733 – 233 917

F -klass

0733 – 233 919

Pyramiden Blå                                        0733 – 233 920

 

Lars Johansson Vaktmästare                 0733-233 933

 

Carola Skoglund Idrott                         0707 – 580 271

 

Mikaela Grekula, Skolsköterska        Mail

 

Vårt huvudnummer som går till Kubeliden är 0413 – 400 300.

 

Huvudnumret är öppet vardagar kl. 08.00-16.00.

 

För att kontakta personalen via mail skriv:
fornamn.efternamn@kubeliden.se