Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 23, Höör
Postadress: Kubeliden Montessori, Box 117, 243 22 Höör
Telefon växel: 0413 – 400 300

Expeditionen

Mihaela Aquelius
Telefon: 0413 – 400 300
E-post: mihaela.aquelius@kubeliden.se

Rektor

Åsa Ström
Telefon: 0413- 400 302
Mobiltelefon: 0708-76 63 84
E-post: asa.strom@kubeliden.se

Rektor för förskolan

Gith Persson
Telefon: 0413-400 301
Mobiltelefon: 0733-23 39 01
E-post: gith.persson@kubeliden.se

Telefonlista Kubeliden

Mihaela Aquelius Expedition/vxl0413 – 400 300
Gith Persson Rektor förskolan0413 – 400 301 / 0733-23 39 01
Åsa Ström Rektor0413 – 400 302 / 0708-76 63 84
Maria Davidsson0733 – 233 903
Skogen Kotten0733 – 233 904
Skogen Stubben0733 – 233 905
Pyramiden Röd0733 – 233 906
Pyramiden Grön0733 – 233 907
Fritids0733 – 233 908
Josefin Engman0733 – 233 909
 Matilda Salen0733 – 233 910
Dan Ljungdell0733 – 233 911
Jennie Andersson0733 – 233 912
Emma Ferlesjö0733 – 233 913
Skogen Barret0733 – 233 914
Köket0733 – 233 915
Martin Persson0733 – 233 916
Angela Liljenberg0733 – 233 917
F -klass0733 – 233 919
Pyramiden Blå0733 – 233 920
Lars Johansson Vaktmästare0733-233 933
Carola Skoglund Idrott0707 – 580 271

Mikaela Grekula, Skolsköterska        Mail

Vårt huvudnummer som går till Kubeliden är 0413 – 400 300.

Huvudnumret är öppet vardagar kl. 08.00-16.00.

För att kontakta personalen via mail skriv:
fornamn.efternamn@kubeliden.se