Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

 

Ulrika Kolben     ordf efterberget@gmail.com
Helen Strid Bozac   helen.strid@gmail.com
Magnus von Wachenfelt   wachenfelt@gmail.com
Cecilia Simonsson   cecilia.simonsson@telia.com
Dan Ljungdell   dan.ljungdell@kubeliden.se
Hannah Tullgren   hannahtullgren@gmail.com
Torbjörn Obrell   Kassör torbjorn@managementsolution.se
Kristina Matkovic   kristina.matkovic@kubeliden.se
Caroline Weibull    caroline.weibull@kubeliden.se

 

Blankett för klagomålshantering

Blankett

Stadgar för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem:

Stadgar 171012

 

 

Bilder på styrelsen

Ulrika Kolben
Ulrika Kolben

 

 

 

 

 

Helen Strid

 

 

 

 

 

Dan Ljungdell

 

 

 

 

 

 

Caroline Weibull

 

 

 

 

 

Magnus von Wachenfelt
 

 

 

 

 

 

Fler bilder på styrelsen är på väg