Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

 

Martin Wall ordf hmwall@gmail.com
Helen Strid helen.strid@gmail.com
Andreas Wållgren  andreas.wallgren@me.com
Martina Nilsson remolsson@gmail.com
Maria Davidsson maria.davidsson@kubeliden.se
Jessica Tjäder jessica.tjader@kubeliden.se
Linda Jakobsson linbodel@gmail.com
Lina Hansson lina@houseofpalladium.se
 Pelle Johansson pelle.johansson@kubeliden.se

 

 

 

Stadgar för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem: Stadgar för Kubeliden