Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

 

Martin Wall ordf hmwall@gmail.com
Helen Strid helen.strid@gmail.com
Andreas Pallneus
Martina Nilsson remolsson@gmail.com
Dan Ljungdell dan.ljungdell@kubeliden.se
Lena Åstedt lena.astedt@kubeliden.se
Patrik Lejkel patrik.lejkel@live.com
Ann-Katrin Lennartsson annkatrin.lennartsson@gmail.com
Anna Nilsson anna.nilsson@kubeliden.se

 

Blankett för klagomålshantering

Blankett

 

Stadgar för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem:

Stadgar 171012