Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

 

Martin Wall ordf hmwall@gmail.com
Helen Strid helen.strid@gmail.com
Andreas Pallneus
Martina Nilsson remolsson@gmail.com
Maria Davidsson maria.davidsson@kubeliden.se
Lena Åstedt lena.astedt@kubeliden.se
Linda Jakobsson linbodel@gmail.com
Lina Hansson lina@houseofpalladium.se
Anna Nilsson anna.nilsson@kubeliden.se

 

 

 

Stadgar för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem:

Stadgar 171012