Pyramiden 3-5 år

Pyramiden Röd, Blå & Grön

colpyr

På Pyramiden arbetar vi utifrån montessoripedagogiken och förskolans läroplan. Miljön på vår förskola är noggrant förberedd och anpassad till barnen. Det gör att barnen kan leka och aktivera sig självständigt. De yngre börjar med de konkreta och tydliga materielen för att med stigande ålder öka svårighetsgraden och sakta övergå i ett mer abstrakt tänkande. Vi uppmuntrar alltid barnen till eget ansvar och låter dem utföra uppgifter i sin egen takt.

Montessorimaterialet täcker många intresseområden och barnen får stimulans såväl intellektuellt som motoriskt. Som komplement till montessorimaterialet har vi mycket annat lekmaterial som ska tillgodose barnens nyfikenhet och väcka deras lust för lärandet. I den fria leken tränar barnen den sociala förmågan, konflikthantering och språket.

Det finns tre avdelningar på Pyramiden med plats för sammanlagt 66 barn i åldrarna 3-5 år.

Klockan 8.00 äter vi frukost som följs av samling kl. 9.00. Därefter delas barnen in i mindre grupper. De får möjlighet att välja vad de vill ägna förmiddagen åt. Vi har olika rum för olika aktiviteter och ämnen (matematik, språk, kultur och teknik). Barnen kan också välja att vara i ”verkstaden” där vi skapar och pysslar och tränar praktiska vardagssysslor. Vi har även ett rum för rollekar och träning av de olika sinnena med hjälp av vårt sensoriska material. Känner barnet för att vara ute finns det möjlighet till det nästan varje dag. Antingen leker vi då på vår fina gård, går ut i skogen eller till någon lekplats. Kl. 11.30 äter vi lunch och därefter går vi ut på gården och är ute till kl. 14.00. Kl. 14.30 serveras mellanmål. Maten är näringsriktig och balanserad och tillagas från råvaror av utbildad personal i vårt eget kök. Efter mellanmålet går vi till våra respektive avdelningar för en stunds avkoppling och vila. Därefter får barnen välja vad de vill ägna tiden åt fram till att de går hem.

Under olika delar av året har vi olika temagrupper såsom tex. Musik och rytmik, Snick och Snack-grupp, bakgrupp och naturgrupp. På vårterminen har vi en Upptäckarklubb för de äldsta barnen där vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och samhörighet med varandra inför skolstarten.

Vårt mål är att det ska vara lustfyllt, roligt och tryggt att vara på förskolan. Barnen ska känna sig sedda och respekterade för de individer de är.