Personal förskolan

Skogen

Barret 1-3 år

 

Lena Åstedt Folkesson

Utbildad socionom och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2007.

 

 

bild

 

Rebecka Lindoff

Legitimerad förskollärare och började på Kubeliden i augusti 2014.

 

Ehlin Mellegård

Utbildad barnskötare

 

Maria Braun

Resurs på Skogen

 

Kotten 1-3 år

 

 

Kerstin Ryrberger

Utbildad förskollärare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2005.

 

Ida Qwarfordt

Legitimerad förskollärare med fördjupning i småbarnspedagogik. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

 

Lovisa Nilsson

Barnskötare

 

 

Stubben 1-3 år

 

 

Maria Wohlfarth

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

Åsa Strand

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

 

Claudia Vesterelve

Utbildar sig till barnskötare

 

Pyramiden 

Avdelning Röd 3-5 år                                                                         

 

Lina Weibull

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

Marcela Jablonska

Utbildad socialpedagog. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

Moa Weibull

Vikarie

 

 

Susanne Persson

Vikarie, Barnskötare

 

 

Avdelning Blå 3-5 år

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

Linda Lindgren

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden 2018.

 

Tittie Thomasson

Arbetar som barnskötare, har utbildning med inriktning utvecklingsstörning/funktionshinder.

 

Erika Mårtensson

Legitimerad förskollärare

 

 Avdelning Grön 3-5 år

 

Anna Nilsson

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2015.

 

 Arnela Sehovic

Omfattande barnutbildning från sitt hemland. Svensk lärarbehörighet.

 

Renée Anderberg

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

Jesper Bengtsson

Vikarie

 

 

 Tjänstledig

 

Lisette Sundbärg

Utbildad småbarnspedagog

 

Johanna Mihlberg

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016