Personal förskolan

Skogen

Barret 1-3 år

 

 

Lena Åstedt Folkesson

Utbildad socionom och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2007.

 

 

 

 

 

bild

Rebecka Lindoff

Legitimerad förskollärare och började på Kubeliden i augusti 2014.

 

 

 

 

Ehlin Mellegård

Utbildad barnskötare

 

Maria Braun

Resurs på Skogen

 

Minna Åstedt

Vikarie

 

Kotten 1-3 år

 

 

Kerstin Ryrberger

Utbildad förskollärare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2005.

 

Ida Qwarfordt

Legitimerad förskollärare med fördjupning i småbarnspedagogik. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

Lisette Sundbärg

Utbildad småbarnspedagog

 

Stubben 1-3 år

 

 

Maria Wohlfarth

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

 

 

 

 

Åsa Strand

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

 

 

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

 

Pyramiden 

Avdelning Röd 3-5 år                                                                         

 

 

Linda Lindgren

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Lina Weibull

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Mihlberg

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016

 

 

 

 

 

 

Simone Frännfors

Utbildad barnskötare

 

Avdelning Blå 3-5 år

 

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

 

 

 

 

Marcela Jablonska

Utbildad socialpedagog. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

 

 

 

 

Lena Olsson

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Var med och startade Kubeliden 1995.

 

 

 

 

 

Renée Anderberg

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

 

 

 

Jesper Bengtsson

Vikarie

 

 

 

 Avdelning Grön 3-5 år

 

 

Anna Nilsson

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2015.

 

 

 

 

 

 

Arnela Sehovic

Omfattande barnutbildning från sitt hemland. Svensk lärarbehörighet.

 

 

 

 

 

Moa Weibull

Vikarie

 

 

Jesper Bengtsson

Vikarie

 

 

 

 Tjänstledig

 

Tittie Thomasson

Arbetar som barnskötare, har utbildning med inriktning utvecklingsstörning/funktionshinder.

 

 

 

 

 

 

Amanda Nilsson

Utbildad montessoripedagog