Personal förskolan

Skogen

Barret 1-3 år

 

 

Lena Åstedt Folkesson

Utbildad socionom och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2007.

 

 

 

 

 

bild

 

Rebecka Lindoff

Legitimerad förskollärare och började på Kubeliden i augusti 2014.

 

 

 

 

Ehlin Mellegård

Utbildad barnskötare

 

Maria Braun

Resurs på Skogen

 

 

 

 

Kotten 1-3 år

 

 

Kerstin Ryrberger

Utbildad förskollärare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2005.

 

Ida Qwarfordt

Legitimerad förskollärare med fördjupning i småbarnspedagogik. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

Lisette Sundbärg

Utbildad småbarnspedagog

 

 

Stubben 1-3 år

 

 

Maria Wohlfarth

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

 

 

 

 

Åsa Strand

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2006.

 

 

 

 

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

Claudia Vesterelve

Utbildar sig till barnskötare

 

 

Pyramiden 

Avdelning Röd 3-5 år                                                                         

 

 

 

Lina Weibull

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

 

 

 

 

 

Johanna Mihlberg

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016

 

 

 

 

 

Marcela Jablonska

Utbildad socialpedagog. Började på Kubeliden i januari 2017.

 

 

 

 

 

Simone Frännfors

Utbildad barnskötare

 

 

 

Avdelning Blå 3-5 år

 

 

Anki Nilsson

Utbildad barnskötare och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

 

 

 

 

Linda Lindgren

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden 2018.

 

 

 

 

 

 

Renée Anderberg

Utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

 

 

 

Jesper Bengtsson

Vikarie

 

 

 Avdelning Grön 3-5 år

 

 

Anna Nilsson

Legitimerad förskollärare och utbildad montessoripedagog. Började på Kubeliden 2015.

 

 

 

 

 

Arnela Sehovic

Omfattande barnutbildning från sitt hemland. Svensk lärarbehörighet.

 

 

 

 

 

Moa Weibull

Vikarie

 

Jesper Bengtsson

Vikarie

 

 

 

 Tjänstledig

 

Tittie Thomasson

Arbetar som barnskötare, har utbildning med inriktning utvecklingsstörning/funktionshinder.

 

 

 

 

 

 

Amanda Nilsson

Utbildad montessoripedagog