Vår matpolicy

Matpolicy på Kubeliden 2015-2018

Maten och måltiden är en betydelsefull del av vår verksamhet. Det ska vara en trevlig stund att se fram emot. Maten ska ge oss möjlighet att hålla oss friska och hålla energin uppe hela dagen.

Matpolicyns syfte är att belysa frågor kring mat, måltid och miljö.

Målen att uppnå är följande:

1. Näringsanpassade måltider

2. God, tilltalande och varierad meny.

3. En lugn och avkopplande miljö att inta sin måltid i.

4. Mat som tar hänsyn till miljö och en hållbar utveckling.

För att lyckas uppnå dessa mål följer vi de svenska näringslivs rekommendationerna. Givetvis serverar vi specialkost till de som har allergi eller önskar det av etiska skäl.

Vi arbetar aktivt för att hålla nere såväl socker som saltinnehållet i måltiden. Som måltidsdryck serveras vatten och mjölk.

Vi utesluter helt jordnötter, nötter och mandel efter rekommendationer från allergiförbundet; detta gäller även vid aktiviteter utanför skoltid.

All mat ska i största möjliga mån lagas från grunden i vårt eget kök av utbildad personal. Vårt mål är att själv baka vårt bröd som vi serverar. Vi vill att våra barn och elever ska lära sig att det finns många olika varianter av mat från olika delar av världen. Vi vill att alla barn och elever ska öva på att smaka på all mat, men inte tvingas äta upp.

Vi värnar om vår miljö genom att i största möjliga mån köpa svenska, säsongsanpassade, närproducerade och ekologiska råvaror. Vi väljer exempelvis i första hand svenskt kött, ekologisk frukt och MSC-märkt fisk. Med hänsyn till miljön bör köttkonsumtion minskas och en eller flera vegetariska måltider serveras i veckan. Fisk serveras minst en gång i veckan. Matsvinnet ska hållas nere med hjälp av bl.a. god planering och information till förskola/skola om matavfallets betydelse för både ekonomi och miljö. Måltiden ska finnas med i den pedagogiska verksamheten för att ge förståelse för sambandet mellan hälsa, mat och miljö.

All personal inom måltidsverksamheten ska ha lämplig utbildning och kunskap om måltidens betydelse för barn och unga. Vi tänker också ur ett hygienperspektiv då vi planerar våra måltider för barn, elever och pedagoger. En daglig rutin är att vi tvättar händerna före måltiden. Möjlighet att lämna synpunkter kring mat och måltider för alla I verksamheten finns.

Matpolicyn revideras vart tredje år.

Matpolicy upprättad gemensamt av verksamheten och styrelsen mars 2015.