Personal skolan

 

 

Förskoleklassen


 

 

Lena Olsson
Utbildad montessoriförskollärare. Jag var med och startade Kubeliden 1995.

 

 

 

 

 

carola

 

Carola Skoglund

Legitimerad förskollärare och grundskollärare idrott, ma, sv. Undervisar i förskoleklassen och i idrott för årskurs 1-6.

 

 

 

 Skolan

 

 

 

 

Maria Davidsson

Legitimerad grundskollärare 1-7 SvSo Id. Började på Kubeliden augusti 2012 och undervisar i årskurs 1-3.

 

 

 

 

 

Angela Liljenberg

Legitimerad grundskollärare och montessoripedagog. Undervisar i årskurs 1-3.

 

 

 

 

 

 

Josefin Engman

Legitimerad grundskollärare 1-6 och började på Kubeliden i augusti 2013. Undervisar i årskurs 4-6.

 

 

 

 

 

 

 

Martin Persson
Legitimerad grundskollärare. Började på Kubeliden i augusti 2010 och undervisar i åk 4-6.

 

 

 

 

 

Jennie Andersson

Legitimerad grundskollärare 4-9 SvSo. Undervisar i årskurs 4-6.

 

 

 

 

dan

 

Dan Ljungdell

Legitimerad grundskollärare 1-7 MaNo. Undervisar i årskurs 4-6. Kommer läsåret 17/18 att undervisa årskurs 1.

 

 

 

 

Idrott

 

carola

 

Carola Skoglund

Legitimerad förskollärare och grundskollärare idrott, ma, sv. Undervisar i idrott för årskurs 1 -6.

 

 

 

 

Resurs i skolan

 

 

 

Maria Christensen

Utbildad fritidspedagog och montessoripedagog. Arbetar på Kubeliden sedan 2003 .

Är även ansvarig för dramaundervisningen i årskurs 1 och 2 samt undervisar i bild för de äldre eleverna.

 

 

 

 

 

Victor Olsson

Resurs i åk 1-3.

 

 

 

 

Maja Lindberg

Resurs i åk 1-3.

 

 

 Textilslöjd

 

Birgitta Andersson
Arbetar som textillärare på Kubeliden sedan augusti 2008.

 


Trä- och metallslöjd

Klas Gärdebring
Arbetar som slöjdlärare sedan 1989 och på Kubeliden sedan 1997. Hade ett tag ett kort uppehåll för att sedan återvända till Kubeliden 2007.

 

 Speciallärare

 

 

Vakant

 

 

Tjänstledig

 

 

Johanna Ericsson

Legitimerad grundskollärare.