Personal fritids

Fritids personal

 

 

Maria Christensen

Utbildad fritidspedagog och montessoripedagog. Arbetar här på Kubeliden sedan 2003.

 

 

 

 

 

 

Victor Ohlsson

Arbetar på Kubeliden sedan 2011. Utbildad barnskötare.

 

 

 

 

 

 

Kristofer Nilsson
Arbetar på Kubeliden sedan 2003. Har en fil. kand. i pedagogik, inriktning idrott.

 

 

 

 

Yvonne Nilsson

Barnskötare

 

 

 

 

Micke Wulf

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i mars 2016.

 

 

 

 

 

Andreas Persson

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

 

Jessica Andersson

Leg. Lärare i fritidshem med inriktning idrott.

 

 

 

Linnea Persson

 

 

 

Tjänstledig

 

 

Maja Lindberg

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2016.