Personal fritids

Fritids personal

 

 

 

 

Maria Christensen

Utbildad fritidspedagog och montessoripedagog. Arbetar här på Kubeliden sedan 2003.

 

 

 

 

 

 

Victor Ohlsson

Arbetar på Kubeliden sedan 2011. Utbildad barnskötare.

 

 

 

 

kristoffer_nilsson

 

Kristofer Nilsson
Arbetar på Kubeliden sedan 2003. Har en fil. kand. i pedagogik, inriktning idrott.

 

 

 

 

Yvonne Nilsson

Barnskötare

 

 

 

Micke Wulf

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i mars 2016.

 

 

Maja Lindberg

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

 

 

Andreas Persson

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

 

 

 

Tjänstledig

 

 

 

 

Pelle Johansson

Arbetar på Kubeliden sedan hösten 2010. Har arbetat i 10 år med elever som har neuropsykiatriska svårigheter före 2010. Arbetar i skolan och på fritids.