Personal fritids

Fritids personal

 

Emma Burvall

Jag har jobbat på Kubeliden sedan 2001. Jag är utbildad fritidsledare och har läst pedagogik. Läser nu grundlärarutbildning med inriktning fritidshem.

 

 

 

Maria Christensen

Jag är utbildad fritidspedagog och Montessoripedagog. Jag har jobbat här på Kubeliden sedan 2003. Jag även ansvarig för dramaundervisningen i årskurs 2.

 

 


Pelle Johansson

Jag började arbeta på Kubeliden hösten 2010. Jag har arbetat i 10 år med elever som har neuropsykiatriska svårigheter. Jag arbetar som extraresurs.

 

 

 

Victor Ohlsson

Jag har jobbat på Kubeliden sedan 2011. Jag är utbildad barnskötare. Läser nu grundlärarutbildning med inriktning fritidshem.

 

 

 

 

kristoffer_nilssonKristofer Nilsson
Jag har jobbat på Kubeliden sedan 2003. Har en fil. kand. i pedagogik, inriktning idrott.

 

 

 

 

 

Micke Wulf

Fritidsledare. Började på Kubeliden i mars 2016.

 

 

Maja Lindberg

Fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

 

 

Andreas Persson

Fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2017.