Personal fritids

Fritids personal

 

 

Maria Christensen

Utbildad fritidspedagog och montessoripedagog. Började på Kubeliden 2003.

 

 

 

 

 

Victor Ohlsson

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden 2011. 

 

 

 

Kristofer Nilsson
Fil. kand. i pedagogik, inriktning idrott. Började på Kubeliden 2003. 

 

 

Yvonne Nilsson

Utbildad barnskötare. Började på Kubeliden 2007.

 

 

Micke Wulf

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i mars 2016.

 

 

Andreas Persson

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2017.

 

 

Jessica Andersson

Legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott. Började på Kubeliden augusti 2020.

 

 

Maja Lindberg

Utbildad fritidsledare. Började på Kubeliden i augusti 2016.

 

Tjänstledig