Styrelsens fokusområden

Styrelsen för Kubeliden har identifierat fyra områden som vi vill fokusera mer på för att nå vår vision.

  • Engagemang och delaktighet 

Kubeliden är en friskola med en föräldraförening som huvudman. Det innebär ett stort ansvar som ligger på föräldrarna. Samtidigt ser vi, liksom många andra föreningar, att engagemanget minskar och ändrar karaktär. 

Hur kan vi få fler föräldrar att engagera sig? Kan vi hitta nya sätt för föräldrar att göra en insats? 

Kontaktperson: Magnus von Wachenfelt

  • Maten på Kubeliden

En av våra styrkor är det egna köket, kunnig kökspersonal och måltidspedagoger och en genomarbetad matpolicy.

Hur kan vi utveckla måltidspedagogiken ännu mer? Bygga utekök/uteservering/utematsal? Hur kan köket/maten mer aktivt stärka Kubelidens varumärke?

Kontaktperson: Hannah Tullgren

  • Utemiljö och byggnader

Solbacka är en fantastisk byggnad med vackra lokaler och en stor tomt, omgiven av skogar och natur. Kubeliden äger Solbacka. Utemiljön används/slits mycket och vi har en del utmanande satsningar/renoveringar att planera för, t ex fönsterbyten, ev solpaneler etc. 

Gruppen utvärderar behoven tillsammans med verksamheten och tar fram underhållsplan för både utemiljö och byggnader.

Kontaktperson: Helen Strid

  1. Högstadium?

Planerna på att starta ett högstadium ligger för närvarande på is. De långt gångna planer som fanns för några år sedan kan inte utan vidare återupptas. Att dra igång en satsning kommer kräva mycket av oss, både från vårdnadshavare/förening och från verksamheten. Samtidigt tror vi att ett högstadium skulle vara viktigt för att stärka Kubeliden i skolvalet och få positiva effekter också på nuvarande verksamhet. 

Kontaktperson: Magnus von Wachenfelt

Vill du hjälpa till?

Hör gärna av dig om du vill vara med och arbeta i någon av arbetsgrupperna/fokusområdena.