Förskolan

Välkommen till Kubelidens förskoleverksamhet. Här kommer en kort presentation av vår förskoleverksamhet för barn mellan 1-3 och 3- 5 år.
Vi har fina renoverade lokaler som är anpassade efter våra behov. Alldeles intill förskolan ligger skogen med alla dess möjligheter.
På Kubeliden är barnen ute en stund varje dag, året runt. Här finns stora fria ytor att leka och springa på.
Här finns uppvuxen skog med spännande dungar, egna kojor, sandlådor, pulkabacke, gungor, rutschbana och mycket mer.
Vi arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik parallellt med läroplanen för förskolan Lpfö- 98. Barnen på förskolan har en stimulerande miljö där de kan utvecklas i sin egen takt efter sina förutsättningar.