Kotten, Barret & Stubben 1-3 år

Skogen

Kotten, Barret & Stubben

colkob

Välkomna till Skogen

Skogen består av tre avdelningar med namnen Kotten, Barret och Stubben. På dessa avdelningar huserar våra yngsta förskolebarn i åldern 1-3 år. Vi har 13 barn per avdelning.

På Skogen hjälper vi barnen att utvecklas till självständiga individer. Vi vill att alla möts med respekt, känner trygghet och glädje.

Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar.

Barnens anknytning till oss, sina pedagoger, är grundläggande för tryggheten och tilliten till sig själv och andra. Barnens trygghet och tillit är en förutsättning för lärande.

Grunden i vår verksamhet vilar på tre grundstenar

  • Montessoripedagogik och Läroplan för förskola (Lpfö 18)
  • Anknytningsteori
  • Nedstressad miljö

Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer till barnen och er som vårdnadshavare.

Vi är härvarande pedagoger, är här och nu med barnen, ger dem mycket tid, lyssnar på dem, pratar med dem och är nära dem. På Skogen låter vi barnens behov och intressen styra vilken väg vår undervisning ska ta.

Vi skapar en miljö som är anpassad efter barngruppen, ständigt föränderlig, där lärande sker under hela vistelsetiden. Vi erbjuder en tillåtande miljö med möjlighet att lära utifrån barnens olika lärstrategier. I arbetet med barnen litar vi på processen som sker i en anpassad och förberedd miljö. Barnen disponerar sin tid på Skogen med det de är intresserade av vilket ger dem delaktighet och inflytande.

Barnen visar vägen och vi följer dem!