Grundskolan

Kubelidens grundskola följer den nationella läroplanen och kursplanen, precis som den kommunala skolan. Barnen lär sig samma saker, men på ett annat sätt. Inom Montessoripedagogiken stimuleras flera sinnen vid inlärning, genom material och övningar som är såväl intellektuella som sensoriska och praktiska. Undervisningen är individanpassad och vår engagerade och kunniga personal möter varje barn utifrån sina förutsättningar.

Respekt för varandra och för sin miljö är något som barnen lär sig här. Man ska inte springa eller skrika inne, för då kan man störa andra. Det är helt enkelt lugnare i ett klassrum där man jobbar enligt Maria Montessoris synsätt. Respekt för sin miljö och varandra innebär att eleverna känner trygghet och att de kan koncentrera sig på sina uppgifter. På så sätt kan de utveckla sin självständighet och sina kunskaper i en lärorik och stimulerande miljö.