Fritids

Fritids

Film2

På Kubelidens fritidshem strävar vi efter att få en helhetssyn på varje barn. Genom att lyssna på barnen vara lyhörda och tillmötesgående för deras behov och önskemål. Vi vill ge barnen trygghet både i grupp och enskilt. Vi stödjer, stimulerar barnens utveckling och ser till varje barns behov.

Vi arbetar med att lära barnen respektera varandra och andra människor och deras olikheter.

Tillsammans, barn och vuxna, tar vi ansvar för fritids, våra saker och kamrater.

Varje barn ska stödjas att våga tro på sig själv genom att vilja och kunna!

 

 

Barnen ska alltid känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten, genom samlingar, viss planering av verksamheten samt skapa en trivsam miljö.

Vi ger ett stort utrymme till att lära genom lek och skapande och vi erbjuder varje dag tema inom olika kreativa områden för de barn som önskar det.

 

 

På fritids är vi ute varje dag oavsett väder, några gånger per termin kan vi, för de barn som vill, erbjuda en liten utflykt till t ex. bäcken, skogen eller någon lekplats. I vår utemiljö finns det alltid utrymme för fysiska aktiviteter så som fotboll, basket, ”King out”, bandy, klättring, gungor och stora gröna ytor för fri lek.

Detta kan ske genom organiserade aktiviteter eller genom barnens fria lek. Som är en viktig del i barnens utveckling!

Vid inomhus aktiviteter har barnen fri tillgång till pyssel, spel, Lego, klossar, kök och dockvrå.

Fritids lokaler är uppdelade på fyra rum på ett plan. De olika rummen möjliggör en god varierad verksamhet genom att erbjuda olika aktiviteter som skapande i köket. Konstruktion, lek, sällskapsspel, Wii och roll lekar i vårt stora lekrum. Läsning i läshörnan, kök och dockhörna. Det fjärde rummet delas med F-Klassen som vi har tillgång till på eftermiddagarna. Aktivitetslådor för tex. kök, dockvrå, utklädning, frisör mm kan barnen hämta ut och ansvarar själva för att det städas undan och lämnas tillbaka.

Vi som arbetar på fritids önskar ett bra samarbete med hemmet, som bygger på öppenhet, ömsesidighet och omtanke genom daglig kontakt!

Med detta vill vi att barnen ska utvecklas till självständiga individer och kan ta med sig detta den dagen då hon eller han är stora nog att klara sig själva efter skolan!

Under en 3 årsperiod på fritids har barnen fått möjlighet att delta i följande tema:

Genus

Kultur/ Traditioner

Rörelse & Hälsa

Miljö, Teknik och Natur

 

 

Personalen på Kubelidens Fritidshem