I huset

 

Administration

Åsa Ström

Rektor 

Åsa Ström
Arbetat här sedan starten i januari 1995. Utbildad montessoripedagog och har gått det statliga rektorsprogrammet.

 

 

Gith Persson

 Rektor för förskolan

Gith Persson

Arbetat på Kubeliden sedan augusti 2017. Legitimerad förskollärare och har gått det statliga rektorsprogrammet.

 

 

Expedition 

 

Mihaela Aquelius

Mihaela Aquelius

Arbetar som ekonom och administratör på Kubeliden sedan april 2018.

 

  

 

 

Helene Alfredsson

Arbetar på Kubeliden som administratör sedan April 2020

 

Leif Olsson

IT-Samordnare

 

Köket

 

 

Lirije Morina

Arbetar i köket på Kubeliden sedan hösten 2013.

 


 

Kristina Matkovic
Arbetar på Kubeliden sedan december 2006 som kokerska. Utbildad kock.

 

 

Patrik Dahlberg

Utbildad kock. Började på Kubeliden september 2017.

 

 

Kerstin Wulf

 

 

 

 

Vaktmästare

Lars Johansson

Började på Kubeliden i oktober 2019.

Tjänstledig: