Vår matpolicy

Matpolicy på Kubeliden uppdaterad i oktober 2021

Maten och måltiden har en stor betydelse i vår verksamhet. Det ska vara en trevlig stund att se fram emot. Den ska vara vällagad, smakrik och enligt Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.

Maten ska ge oss möjlighet att hålla oss friska och ge oss energi.

Riktlinjer:

  1. Näringsanpassade måltider med grönsaker till varje måltid.
  2. Ska vara god, smakrik och serveras på ett aptitligt och tilltalande sätt.
  3. Trivsam, måltiden ska vara en källa till social kontakt samt vara en lugn och trygg miljö att inta sin måltid i.
  4. Maten som serveras tar hänsyn till miljö och en hållbar utveckling.
  5. Hålla nere såväl socker som saltinnehåll i maten.

Vi utesluter helt jordnötter, nötter och mandel efter rekommendationer från allergiförbundet; detta gäller även vid aktivitet utanför skolans lokaler.

All mat ska i största möjliga mån tillagas från grunden i vårt eget kök med råvaror av god kvalitet. Specialkost serveras för de som har allergier enligt läkarintyg eller önskar det av etiska skäl.

Miljön är viktig för oss och vi arbetar efter att i så stor utsträckning som möjligt ta vårt ansvar och värna om ett hållbart förhållningssätt såsom att till exempel:

  1. Hålla nere matsvinnet med god planering och information/samtal i verksamheten kring matavfallets betydelse för miljön.
  2. Säsongsanpassade råvaror används i menyn.
  1. I största möjliga mån köpa svenska och närproducerade råvaror(Skåne).
  2. Minskad köttkonsumtion på daglig bas med minst en vegetarisk rätt i veckan.
  3. Fisk av MSC märkning som serveras minst en gång i veckan.

Personal inom måltidsverksamheten ska ha lämplig utbildning och möjlighet till fortbildning för att upprätthålla god kompetens kring kostens betydelse för barn och elever.

Vi ser att måltiden ska finnas med i den pedagogiska verksamheten och att pedagogerna äter tillsammans med barnen i syfte att vara goda matförebilder och skapa lugn och ro.

Vi vill fortsätta öka medvetenheten kring kostens betydelse för hälsa, mat och miljö. Detta gäller både för barn, elever och för pedagoger. Vårt mål är ett sunt och hållbart förhållningssätt till mat och miljö. Detta sker genom ett samspel mellan kökets personal och verksamheten där vi kan sprida kunskap och inspiration till varandra.

Tydliga rutiner finns i verksamheten angående hygien allt ifrån att barnen tvättar händerna innan måltid till att regelbundet göra egenkontroller för att säkerställa kvaliteten på maten enligt riktlinjer.

Möjlighet att lämna synpunkter kring mat och måltider för alla i verksamheten finns.

 

Matpolicy revideras med två års mellanrum.

Matpolicyn upprättad gemensamt av verksamheten och styrelsen i oktober 2021.