Förskoleklassen

Välkommen till förskoleklassen. Här arbetar vi efter Lgr11. Vi lägger stor vikt vid arbete med språket och social utveckling.

Vi arbetar med språklig medvetenhet genom bla. Bornholmsmodellen. Vi arbetar även med Nallisprojektet vars syfte är att stärka barnens självförtroende och empati för varandra.

Några gånger varje termin samarbetar vi med åk 1-2.

 

Montessorifilosofin

Handlar om praktiska, personliga, sociala och intellektuella färdigheter. Även bild, form, lek o rörelse och musik. Hela människan ska utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Barnet i centrum.

Frihet under ansvar

Barnet väljer aktiviteter själva utifrån sitt intresse och kunskap. Detta stärker självkänsla, självdisciplin och utvecklar ansvar och självständighet.

 

En förberedd pedagogisk miljö

Barnet möts varje dag av en miljö som är estetiskt tilltalande och pedagogiskt förbered.

Pedagogens uppgift

Är att vägleda och inspirera barnet i sin utveckling.